Aman Sethi

Aman Sethi

President
Paawan Vashishtha

Paawan Vashishtha

President
Priya Patel

Priya Patel

Vice President
Nirali Desai

Nirali Desai

Secretary
Bhagyata Kinger

Bhagyata Kinger

Treasurer
Pooja Shah

Pooja Shah

Treasurer
Prahnav Sharma

Prahnav Sharma

Education
Harshan Lal

Harshan Lal

Education
Sampriti Gupta

Sampriti Gupta

Bhakti; Ujaali Choero
Shaneil Tanna

Shaneil Tanna

Culture
Ashish Jalan

Ashish Jalan

Sewa
Nikhil Math

Nikhil Math

Marketing & Publicity
Vinay Sonagara

Vinay Sonagara

Marketing & Publicity
Dharmesh Tailor

Dharmesh Tailor

Technical Consultant
Anisha Malde

Anisha Malde

Sponsorship
Pooja Sharma

Pooja Sharma

Sponsorship
Sharlyn Doshi

Sharlyn Doshi

Sports
Varun Kothari

Varun Kothari

Sports
Sonika Sethi

Sonika Sethi

Ujaali Choero
Soham Banerjee

Soham Banerjee

General Committee
Kartik Agarwal

Kartik Agarwal

General Committee